Utvärdera kundens upplevelse, säger Katarina Walter.