Åse Holmberg, CRM-chef, Tele2

Åse Holmberg, CRM-chef, Tele2

Åse Holmberg, CRM-chef, Tele2:

Det viktigaste, skulle jag säga, är att inte på förhand styra analysen i en viss riktning, utan att låta kunddatan styra riktningen.

Min uppfattning är att de flesta företag idag går i samma fälla när det gäller att analysera kunddata. Jag tycker att analyser alldeles för ofta används som ett sätt att bekräfta eller förkasta någons idéer, istället för att vara källan till idéer.

Men för mig är det ganska enkelt. Som CRM-chef på Tele2 har jag nämligen två oerhörda tillgångar; en fantastisk personal och enorma mängder av data genererade av våra kunder.

Analytikerna på min avdelning har däremot en både angenäm och ansträngande uppgift i att välja vilken data som ska analyseras och att säkra kvaliteten på den.
Först därefter kan de låta kunddatan styra.

Testa dig själv: Vad kan du om datadriven marknadsföring?

 

Lina Forsström, Sales Manager Analytics and Insight at Postnord AB. Foto Henry Lundholm

Lina Forsström, Sales Manager Analytics and Insight at Postnord AB. Foto: Henry Lundholm

Lina Forsström, Försäljningschef affärsanalys och insikt, PostNord:

Den första, och kanske viktigaste, frågan man måste ställa sig är varför man vill analysera sin kunddata. Vilka mål vill man uppnå? Det kan handla om allt från kortsiktiga säljmål till mer långsiktiga strategiska mål.

Sätt hypoteser med utgångspunkt i målen, testa dem och dra lärdom av resultaten. Men stirra dig inte blind på hypoteserna, ibland kan själva analysen leda till helt oanade insikter.

Att ha strukturerad och lättbearbetad kunddata underlättar och det är viktigt att förstå hur informationen hänger ihop.

Tänk också på att data är en färskvara. Glöm inte att kontinuerligt fylla på med ny och relevant information.

Sist men inte minst är det självklart viktigt att ha tillgång till en eller flera duktiga analytiker och rätt kombination av analysverktyg för att kunna dra så mycket nytta av kundatan som möjligt.

Läs mer: Det mänskliga beteendet som möjliggör smarta analyser.

Ann-Charlotte Hellström, Head of customer Insight, Kaplan.

Ann-Charlotte Hellström, Head of customer Insight, Kaplan.

Ann-Charlotte Hellström, Head of customer Insight, Kaplan

Vi på Kaplan gräver dagligen i våra klienters kunddata. Det är en härlig känsla att för första gången kika in i kunddatan (jag vet, vi är nördiga).

Det viktigaste med att analysera kunddata är att förstå hur datan hänger ihop. ”Datapreppen” tar oftast en stor del av analysens totala tid vilket en oinvigd person inom analysens magiska värld ibland kanske inte riktigt förstår.

Eftersom vi arbetar tillsammans med klienter inom vitt skilda branscher så skiljer sig såklart kunddatan åt. Det som däremot inte skiljer sig så mycket åt är att vi oftast får ta del av en kundtabell (med en kund per rad) samt minst en transaktionstabell (med flera rader per kund).
Tabellerna skall kopplas ihop med unika nycklar (som antingen finns eller måste beräknas).

Mycket förberedelser, men sedan är det bara att sätta igång med att få ut kundinsikter som gagnar affären.