Brittiska Royal Mail gjorde en djupgående kvalitativ och kvantitativ undersökning för att ta reda på vad som gör att människor värdesätter fysisk direktreklam. De fann fyra grundläggande orsaker:

1. Det ger en nyttig information
Engelska konsumenter värdesätter direktreklam som håller dem uppdaterade, berättar någonting nytt eller förklarar hur de ska göra något. 44 procent känner sig mer informerade av denna typ av DR.

2. Det får en att tänka
Bra direktreklam får mottagarna att begrunda sin uppfattning av varumärket eller produkten, och hur relevant det är för dem. 57 procent av de som tog emot DR de uppskattade, blev mer positivt inställda till avsändaren.

3. Det skapar känslor
DR som värdesätts av mottagarna skapar äkta känslor. En del är personliga, en del handlar om ren köplust och en del skapas i relationen mellan mottagaren och varumärket. 45 procent av de engelska konsumenterna känner sig glada när de får bra direktreklam.

4. Det får en att agera
Kanske det allra viktigaste – bra direktreklam konverterar. 92 procent av de som sade sig känna någonting efter att ha tagit emot bra DR, sade också att de agerade på den känslan.

Källa: Royal Mail MarketReach, Valued Mail, Quadrangle, 2014.