1. Rensa bland alternativen
Less is more, förklarar Sheena Iyengar och menar att du bör ta bort alla överflödiga alternativ för att bättre särskilja alla alternativen.

2. Konkretisera
Gör valen verkliga genom att ta ned dem på jorden och konkretisera dem. För att fullt ut förstå skillnaden mellan alternativen måste kunden även förstå följderna av respektive alternativ.

3. Kategorisera
Dela in dina valalternativ i lämpliga kategorier. Sheena Iyengar använder butikernas tidningshyllor som exempel. De som placerar ut sina magasin i kategorier är mer tilltalande, och lättare att orientera sig i, än de som radar upp dem utan märkbar struktur.

4. Trappa upp successivt
Vi kan hantera mer information än vi tror så länge som vi trappar upp informationen successivt. Om du vill att din mottagare ska fatta flera och komplexa beslut bör du inleda med enkla val för att gradvis öka komplexiteten.