”Den absolut viktigaste ingrediensen för en lyckad kampanj”

Stopp! Backa. Börja inte med syfte och målgrupp. Börja med människor.