– De senaste åtta åren har vi lagt ett enormt stort fokus på att bygga upp en kvalitativ databas. Det har gjort att marknadsföringen idag är mycket mer mikrodriven, där vi försöker vara mer relevant till rätt kund. Förr sköt vi bredare, nu går vi smalare, säger Mathias Lindström, marknads- och försäljningschef på Skistar.

Skistar-koncernen driver alpina anläggningar i Sverige, Norge och Österrike. Med 14 miljoner besökare per år är sajten Skistar.com företagets i särklass viktigaste plattform och hälften av koncernens omsättning kommer därifrån. Alla produkter och tjänster ska vara säljbara dygnet runt, 365 dagar om året. Och all Skistars kommunikation och reklam har utformas för att leda all kommunikation in till den digitala plattformen.

”Bara för att du genomför en digitalisering behöver det inte betyda att du bara ska jobba med digital reklam”

– Sedan är det viktigt: Bara för att du genomför en digitalisering behöver det inte betyda att du bara ska jobba med digital reklam eller kommunikation. I vår värld kan vi mycket väl fortfarande köpa analog media, men syftet är däremot alltid att få in kunden på en digital plattform.

De senaste åren har Skistar anställt flera egna fotografer och filmare som arbetar med att producera eget content till de digitala kanalerna. För content har blivit hårdvaluta, menar Mathias, och det gäller för allt från mediehus till företag. Eftersom Skistar nu besitter både eget content och en egen kunddatabas så kan de bygga egna mediekanaler.

– Antingen genom sociala medier och Youtube. Eller via vår egen sajt, tillägger han.

En viktig anledning till Skistars framgångar, tror Mathias, är att man är noga med att att inte skiljer på marknadsföring och försäljning. Han tycker att många företag idag har ett alldeles för stort glapp mellan sina avdelningar.

– De är fortfarande som isolerade öar. Först lägger man massor av krut på försäljningen, men sedan glömmer man bort kundens upplevelse. I framtiden tror jag att det kommer att vara en nyckelfaktor att företag börjar se kommunikation, försäljning och support som en enda enhet.

Och hur tror du framtiden ser ut?

– En kvalitativ kunddatabas kommer fortfarande att vara ett nyckelbegrepp. De företag som besitter en stor kvalitativ databas och samtidigt äger sin egen distribution, de företagen kommer att sitta i en väldigt bra position kontra de företag som kanske lagt ut sin försäljning och inte äger kunden på samma sätt.

Text: Markus Nordin Foto: Erik Ardelius