Tror gör man i kyrkan. En klyscha du med 96 procents säkerhet har fått höra. Men de flesta klyschor bygger på en sanning – och uppenbarligen tror man rätt mycket ute på våra svenska marknadsavdelningar. 

Beroende på vilket syfte vi har med vår kommunikation, fungerar vissa kanaler bättre än andra.  

Digital kommunikation är förstås lämplig när det måste gå snabbt, vara lättåtkomligt eller lätt kunna spridas vidare. Men när syftet är att mottagaren ska agera, när vi vill visa uppskattning, ge ett bra intryck av avsändaren eller när det bara handlar om mycket information – så är den fysiska kanalen starkast. Detsamma gäller för känslig och privat kommunikation. 

Så långt inga konstigheter. Men vad är det vi marknadsförare tror? PostNords och Kantar Sifos studie Mottagarmakt 2017 visar att det finns en klyfta mellan marknadsförarnas uppfattningar och kundernas preferenser. Vi tror att vi känner våra kunder bättre än vi gör: 

– Vi kan se att många avsändare tror att de har jättebra koll på i vilka kanaler mottagarna vill ta emot sin kommunikation, men det visar sig tydligt i mätningen att de inte alltid har en rättvis bild, säger Karin Nilsson, Nordic Insight Manager, Communication Services PostNord. 

Det fysiska brevet underskattas ofta till förmån för digitala kanaler. Mest överskattade är sociala medier, hemsidor och appar. Men även vissa digitala kanaler underskattas, som till exempel den digitala brevlådan.

Ladda hem hela rapporten Mottagarmakt 2017 här.

Årets rapport visar att allt fler mottagare vill kunna välja hur de tar emot sin information – närmare åtta av tio svenskar tycker att detta är viktigt, vilket är en ökning jämfört med 2016. Samtidigt är det bara 54 procent av företagen i undersökningen som faktiskt frågar sina kunder hur de vill ta emot kommunikation. 

– Många mottagare reagerar direkt negativt om de inte får vara med och påverka. Tre av tio väljer att gå till ett annat företag, om de har den möjligheten, säger Karin Nilsson. 

För att lyckas med sin kommunikation i dag gäller det att ha örat mot rälsen, ständigt läsa av mottagarnas beteende och erbjuda valfrihet.


Om Mottagarmakt 2017
Rapporten bygger på två marknadsundersökningar som Kantar Sifo genomfördes under våren 2017.
1 000 webbintervjuer med privatpersoner och dryga 500 telefonintervjuer med företag och myndigheter ligger till grund för resultaten.