Den perfekta kampanjen 

Bra kommunikation börjar inte med ett attraktivt erbjudande eller lysande copy. Den börjar mycket tidigare.