Undersökningen utfördes av TNS Sifo mellan den 29 april och den 15 maj 2014 och skedde online. 1667 personer i ett riksrepresentativt urval i åldrarna 16-80 år har svarat i undersökningen. Urvalet av respondenter är baserat på Orvesto Konsument 2013:1. Både respondenter som tar emot DR i postlådan och personer som har nej tack till reklam ingår i undersökningen.

För detaljerade resultat av de frågor och de svarsalternativ som angavs i undersökningen hänvisas till detaljerade resultat på sidorna 24-31. Bas för alla frågor och svar i Detaljerade resultat är samtliga 1667 tillfrågade i undersökningen, om inget annat anges. Klicka på länken nedan för att komma till rapporten.

DRmonitorn

Ladda ner DR-Monitor2014