Johan DM-magasinetHerrnsdorf är en av grundarna av gamification-byrån Adludo. Han är övertygad om att vi borde spelifiera mera.
– Gamification handlar om att motivera, engagera och i slutändan förändra ett beteende.

Med små medel kan gamification få folk att engagera sig i sysslor som de annars tycker är tråkiga. Det kan handla om att fylla i formulär, gå i trappor, diska eller till och med släcka lamporna efter sig. När Adludo fick i uppdrag att hjälpa friskvårdsföretaget Tappa.se – som anordnar stegtävlingar – att öka sina deltagares motivation såg de till att stoppa in fler och tydligare belöningsmekanismer. För varje gång en av stegtävlingens deltagare uppnådde sitt dagsmål fick de en guldstjärna i almanackan.

Att belöna användaren efter en avklarad aktivitet eller ett uppnått delmål är ett enkelt och effektivt sätt att spelifiera. Och när man dessutom får möjlighet att dela med sig av sina bedrifter på Twitter och Facebook uppstår ett metaspel: tävla med vänner.

JohanMogrenFör att skapa fungerande gamification behöver man inte paketera det i ett digitalt app-format. Det går lika bra att spelifiera analogt, till exempel med ett DR-utskick. Att locka med samlarmekanismer lånade från spelens värld är dessutom ett smart sätt att få mottagaren att öppna brevet.
– Säg att man samlar på något som finns i utskicken, och att man på omslaget kan se en liten topplista på de av dina vänner, på Facebook till exempel, som samlat mest. Det finns massor att hämta genom att engagera sina mottagare i något slags spelupplevelse utan att det nödvändigtvis blir ett spel, säger Johan Mogren från Playable.