Att segmentera målgrupper kan göras på många sätt. När PostNord hjälper en klient med processen utgår man oftast från en kunddatabas, där man genom köpdata, demografi, marknadsföring med mera, tar fram företagets mest intressanta segment.

– Vi analyserar datan och identifierar individer som liknar varandra på olika sätt, har liknande behov och köpkriterier. Utöver detta så lägger vi till Conzoom-segmenteringen, som underlättar utskick till nya kunder då vi kan hitta tvillingar – det vill säga potentiella nya kunder som liknar företagets mest värdefulla kunder, säger Johanna Strande, Chef analys och insikt på PostNord.

Conzoom tar hänsyn till både interna kunddata – som lönsamhet, produktpreferens och kundnöjdhet – och externa – livsstil, ålder, utbildning, inkomst, geografi. Den information du redan har, men kanske inte kunnat pressa precis all must ur, berikas alltså med nya fakta som kan göra en avgörande skillnad.

Innan Conzoom-processen kanske du, om ditt företag hanterat er data på ett samlat och effektivt sätt, vet att en viss kundgrupp genomfört fem till tio köp, är nöjd med interaktionerna, och tenderar att föredra en specifik vara eller tjänst.
Efter den mer detaljerade segmenteringen vet du plötsligt att de huvudsakligen bor i Kronoberg, Jönköping och Halland, att de är gifta utan barn, att de bor i radhus, att de spenderar ovanligt mycket på byggmaterial, restaurangbesök och hemelektronik, samt att de företrädesvis röstar på Centerpartiet och Socialdemokraterna. 

Text: Alfred Holmgren