Ett stort steg mot en mer segmenterad marknadsföring tog Fyndiq under våren 2014 då man lät analysera hela kunddatabasen i samarbete med PostNord. – Vi har generellt sett gjort ganska bred marknadsföring och inte segmenterat särskilt mycket. Vi har helt enkelt inte haft de verktyg som måste finnas på plats för att kunna göra det bra, säger Fredrik Norberg, grundare och marknadschef på Fyndiq.

Genom samarbetet med PostNord insåg Fyndiq att det gick att göra en avancerad analys av hela kunddatabasen på ett sätt som företaget inte lyckats göra själva.
– Om vi själva skulle göra en segmentering så kan vi använda oss av demografi och köphistorik. Det är den enda information som vi har och det ger ett ganska trubbigt resultat som inte säger någonting om vem personen som handlar är. PostNord har däremot möjlighet att via postnummer addera mycket mer information om vilken typ av person varje kund är.

SIKTA RÄTT
Oavsett om du ska bearbeta befintliga kunder eller rekrytera nya är en gedigen analys en bra grund att stå på. PostNord har sex heltidsanställda marknadsanalytiker och en säljkår med hög analyskompetens som levererar analyser som direkt går att omsätta i verksamheten. Målsättning: att öka kundens avkastning på investerad reklambudget.

Fyndiq har analyserat hela kunddatabasen och använt sig av livsstilsklassificeringen Conzooms 32 olika kundtyper.
– Det som gör vår analys unik är att vi vet var kunderna bor, hur de ser ut och i vilka postnummer du kan hitta kunder som du inte har i dag, säger Leif Holm, analytiker på PostNord.

PostNord delade in Fyndiqs kunder i 32 så kallade conzoom-typer där kunderna i varje grupp delar vissa egenskaper. Genom att matcha conzoom-typerna med geografiska data kan PostNord hitta ”tvillingar”. Alltså geografiska områden som delar egenskaper med grupper som redan i dag är viktiga kunder.
– Det vi gör nu är att vi tittar på vad det är som karaktäriserar varje kundgrupps köpbeteende hos oss.

I teorin kan Fyndiq nu göra 32 olika nyhetsbrev där de utgår från vilken kundtyp mottagaren är och hur den kundtypen generellt sett beter sig i webbshoppen. Dessutom kan de addera individuell information och ha skräddarsydda erbjudanden baserat på köphistorik.

Text: Björn Owen Glad