Jakten på extrem effektivitet

Så ökade Karlssons Varuhus försäljningen med 1 600 procent till lägsta möjliga kostnad.