Nordic Advertising Compass: Genomförd av PostNord och Ungdomsbarometern.

Metod: Onlineundersökning med ett nationellt representativt urval i respektive land.

Målgrupp: 15-74-åringar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Antal medverkande: 4 629 st.