Ladda hem Nordic Advertising Compass här

NAC har kartlagt hur vi ser på reklam i hela Norden.