Bamse är världens starkaste björn. Bamse är också Ylva Månssons starkaste tidningstitel. Hon är marknadschef för segmentet pre-school på tidningsförlaget Egmont Publishing med titlar som vänder sig till barn i de yngre åldrarna. Tidningar kommer och tidningar går, men Bamse består, verkar det som. Nästa år är det 50-årsjubileum och den lilla björnen som blir stark av farmors dunderhonung är fortfarande populär både hos barn, föräldrar och mor- och farföräldrar. Det är också mot dessa tre grupper som tidningen marknadsförs.

– Tidningar för barn är en stabil marknad på så sätt att vi inte ser några tecken på nedgång. Däremot går det fortare vad gäller trender. Vi måste anpassa vår produktportfölj betydligt oftare. Tidningar startas och läggs ner i ett högre tempo än tidigare, säger Ylva Månsson.

I hennes segment är försäljningskanalerna prenumeration och lösnummer ungefär likvärdiga. Men för att lyckas i respektive kanal är det väldigt olika marknadsaktiviteter som krävs.

För att locka fler prenumeranter är DR-utskick, samarbeten och annonsering basen. Bamse är den titel som är tillräckligt stor för att kunna bära en adresserad DR-kampanj.

– Det gäller att göra noggranna analyser inför en kampanj och att hela tiden testa olika saker på målgrupperna innan man gör för stora kampanjer. Annars är risken att man träffar fel och det kostar ju en hel del att rulla ut en kampanj.

Prenumerationskampanjerna kan också gå ut i en mängd andra kanaler. Det kan vara kuponghäften och bilagor av olika slag liksom i digitala kanaler. En viktig faktor för Egmont är att anpassa strategin efter tidningstiteln. Vissa kanaler passar bättre för vissa titlar. Och kanalerna har olika lönsamhet vilket också måste anpassas efter vad de olika tidningarnas budget klarar av.

För att ett prenumerationserbjudande ska gå hem finns det några kriterier som måste uppfyllas, enligt Ylva Månsson. Det behöver ha ett tydligt budskap, ett attraktivt erbjudande och rätt premier.

– Det är också bra med flera alternativ både när det gäller längden på prenumerationen och premierna. Premierna testar vi också ut noga för att veta vilka som fungerar bäst, säger hon.

Finns det något andra marknadschefer har att lära sig av hur ni prenumerationsexperter jobbar?

– Det tror jag absolut. Det vi är bra på är analys och uppföljning och det skulle fler kunna utnyttja bättre tror jag. Allt syftar till att lära känna kunden bättre för att kunna träffa rätt med våra erbjudanden.

Vad är fördelarna med det?

– Att man tjänar mer pengar, enkelt uttryckt. Genom analys och uppföljning får man en bättre kostnadsbild på sin kampanj. Det är inte många som har råd med att chansa med stora kampanjer, det kostar för mycket helt enkelt.

Egmonts bästa DR-tips för att lära känna sin kund bättre

1. Analysera kunddatabasen utifrån segment, ålder, kön och annan relevant kundfakta för den specifika kampanjen.

2. Följ upp och analysera resultatet med avseende på svarsfrekvens, svarsalternativ och erbjudande.

3. Följ upp och analysera hur kunden beter sig som aktiv kund och förnyelsegrad.