QUIZ: Vad kan du om millennials?

Testa dig själv med 10 frågor om den moderna konsumenten.