Samtliga 63 intervjuer gjordes i en hemliknande miljö. Testet tog cirka 70 minuter per person. Alla deltagare testades med hjälp av eyetracking och hjärnskanning. Dessutom fick de genomgå en traditionell intervju.

Testet innehöll tre olika sorters administrativ kommunikation. Dessa graderades efter hur känslig informationen är för mottagaren.

De presenterades dessutom i två olika versioner, en traditionell (i rapporten kallad master) samt en mer visuellt formgiven (i rapporten kallad challenger).

Dessa gjordes unika och personspecifika med hjälp av information baserad på respektive testpersons faktiska beteende.

Kreditkortsfaktura (känslig)
Personaliserad utifrån testpersonens egna föredragna inköpsställen samt hur testpersonen vanligtvis handlar. Personlig adressinformation.

Räkning från telekomföretag (mindre känslig)
Personaliserad utifrån det normala belopp som testpersonen vanligtvis får i sina egna mobilfakturor. Personlig adressinformation och telefonnummer.

Samhällsinformation (icke känslig)
Personaliserad utifrån testpersonens hemkommun samt närmaste park (enbart challenger-versionen).

De 63 testpersonerna genererade 8 100 000 mätpunkter med data via hjärnskanning och 540 000 mätpunkter med data via eyetracking.

KANALER

Print
Samtliga testpersoner fick ta del av stimuli för telekom- och kreditkortsfakturan i form av ett fysiskt adresserat brev, medan samhällsinformationen var oadresserad.

E-post
50 procent fick ta del av stimulin via e-post. Av dessa öppnade hälften e-posten i en mobiltelefon, hälften i en bärbar dator.

Digital brevlåda
50 procent fick ta del av stimulin i en digital brevlåda. Brevlådan öppnades i en bärbar dator.

Ladda hem hela rapporten här