dm_sajt_drmonitorn_ettaDen är populär, pålitlig och effektiv. Postlådan behåller sin ställning som kommunikationskanal. Det visar DR-monitorn 2015, en rapport byggd på undersökningar utförda av TNS Sifo, som presenteras i dag.

Att 68 procent tar del av den direktreklam de får i postlådan visar hur effektiv postlådan är för den som vill nå ut. Siffrorna visar också att exponeringstiden är lång. 59 procent sparar intressanta erbjudanden och reklam de har fått i postlådan.

Ladda ner DR-monitorn 2015 här

Katalogen är ett bra exempel på reklam som sparas. Och i fler fall sparas länge. Sex av tio i TNS Sifos undersökning vill ha fler kataloger i postlådan – och 86 procent sparar katalogerna de har fått.

– Katalogen är ett av våra viktigaste sätt att marknadsföra oss på mot befintliga kunder, säger Åsa Hesserud-Persson.

Åsa Hesserud-Persson är försäljnings- och marknadschef distanshandel på klädföretaget Gudrun Sjödén. Hos Gudrun Sjödén är det fysiska utskicket ett viktigt verktyg i marknadsföringen. Katalogen driver trafik – och försäljning.

– Om katalogen uteblir blir det ett ramaskri från våra kunder och vi märker det direkt i vår försäljning, säger Åsa Hesserud-Persson.

Neuroundersökningar har visat att människor svarar bättre på fysiska utskick, att fysisk reklam väcker mer uppmärksamhet, engagerar mer och konverterar bättre. Siffrorna i DR-monitorn skriver under på de insikterna. 46 procent tar del av reklam i postlådan för att de vill ha priserbjudanden. 36 procent tycker att utskicken passar bra när de ska planera sina inköp.

– Vi ser att reklam i postlådan leder till handling, effekt och ökad försäljning, säger Lina Forsström, försäljningschef affärsanalys och insikt på PostNord.

Lina Forsström menar att en stor anledning till postlådans popularitet är valfriheten.

– Kommunikationen sker på mottagarens villkor. Mottagaren bestämmer själv om, när och var man vill ta del av budskapet.

1 754 personer i åldrarna 16-80 år har svarat i TNS Sifos undersökning. Även personer med ”nej tack till reklam” på postlådan eller brevinkastet ingår i undersökningen.