Begreppet marketing automation etablerades i USA i mitten av 2000–talet. I korthet så handlar det om mjukvara som hjälper dig att sköta din marknads-föring i digitala kanaler. Har du en bra kunddatabas kan du med hjälp av kundernas digitala fotspår kommunicera vid rätt tillfälle och på rätt plats – och med rätt budskap.

Ett vanligt, konkret exempel på en form av marketing automation är cart abandonment-programmen som en del e-handlare använder sig av. När en kund som lämnat sin fulla varukorg till slut är mogen att genomföra ett köp så kan e-handlare med hjälp av dessa program finnas där med ett mejl vid precis rätt tillfälle.

– Det handlar om att nyttja de digitala tillgångar som ditt företag genererar, säger Niklas Gustavsson, marketing automation-expert på företaget Milliework.

– Om man är intresserad av att lägga marknadsbudgeten på rätt kunder och prospekt och minska spill, om man vill att säljarna ska få underlag för att bearbeta sina leads vid rätt tillfälle, då ska man överväga att jobba med marketing automation.

”Att arbeta med marketing automation bör vara ett strategiskt beslut förankrat i ledningsgruppen”

Det finns förstås ett flertal fallgropar – men desto fler möjligheter. Niklas Gustavsson menar att det viktigaste är att se bortom skärmen du sitter vid.

– Marketing automation är ingen programvara, det är en strategi för att optimera marknads- och säljprocesserna och involverar organisation och teknik, säger Niklas.

Därför måste hela bygget vara med på resan.

– Det är en ledningsfråga, att arbeta med marketing automation bör vara ett strategiskt beslut förankrat i ledningsgruppen för att lyckas.

E-handlare är den grupp som har varit snabbast att ta till sig marketing automation. Och det är inte så konstigt, menar Niklas Gustavsson.

– Det är ofta unga organisationer som kanske bara har funnits i tio år och som har en digital kompetens och snabbt kan få in ett nytt tänk.

Hans bästa exempel på bra marketing automation kommer från resebranschen.

– Jag skulle nog säga att booking.com är det tydligaste och mest imponerande exemplet. Om man bara går in på deras sajt och funderar över varför de visar det de visar och vad som senare händer kring en bokning och så vidare så kan man inte låta bli att imponeras.

Att komma i gång med marketing automation kräver däremot inte speciellt mycket mer än mod. Det handlar om att våga. Det finns väldigt lite att förlora men massor att vinna.

– Börja redan nu i små processer. Implementera, utvärdera och testa.

Text: Mattias Wikdahl

Så lyckas du med marketing automation

Niklas Gustavssons sex viktigaste tips.

1. Skapa en gemensam kunskapsplattform mellan ledningsgruppen, ansvarig internt, digital byrå och marketing automation-strateg eller byrå.

Niklas Gustavsson, marketing automation-expert.

Niklas Gustavsson, marketing automation-expert.

2. Att arbeta med marketing automation är otroligt effektivt om man gör det rätt. Man kan givetvis hitta processer som fungerar väldigt bra och som kan rulla på utan att man måste röra dem så mycket, som cart abandonment-program. Men man tjänar hela tiden på att jobba med content, tajming och optimering.

3. Börja samla data och testa i det lilla! Många tycker att de har så mycket att göra: ”Vi ska gå in i det senare, ska bara göra färdigt det här projketet först …”. Jag har sett många exempel på detta och det kommer inte att vara så att du har mer tid om sex månader. Saker och ting går bara snabbare, det kommer nya saker du måste dyka in i, saker förändras och om åtta månader kan det ha hänt saker som du inte har en aning om i dag.

4. Var tydlig med vad du förväntar dig av varje leverantör och ta ut den bästa kompetensen ur varje spelare i ditt lag. Exempel: en marketing automation-konsult kan tycka att det är jättebra att sätta upp en landningssida på subdomäner, eller i ett system som kanske ligger på en helt extern domän, medan din SEO-expert ser stora faror med det som inte marketing automation-konsulten har koll på.

5. Utforma en övergripande strategi och målsättning med tydliga mätpunkter, utifrån denna bör mindre marketing automation-processser identifieras, implementeras, testas och optimeras.

6. Försök inte hitta ett system som ska lösa detta. Lika lite som CRM är ett system är inte heller marketing automation ett system. Man utövade CRM redan innan det fanns ett system för det. Att det finns funktioner och system som mer eller mindre underlättar arbetet och skapar nya möjligheter ska man självklart använda.