Vi är känsliga för hur vi tar till oss administrativ kommunikation. Din administrativa kommunikation mår bäst av att digitaliseras på mottagarens villkor.

Vi har länge känt till den fysiska kanalens fördelar, som exempelvis mer koncentrerade och längre observationsvärden. Vi känner också till de digitala kanalernas relativt höga kognitiva stress, vilket gör det frustrerande för mottagaren att ta till sig större mängder kommunikation.

”Vi som mottagare vet inte alltid varför vi föredrar en viss metod eller kanal”

Intressant i den här studien är dock att vi ser ett konkurrenskraftigt alternativ i den digitala brevlådan som på ett flertal punkter kan mäta sig med den printade administrativa kommunikationen. Särskilt hos unga.

Resultatet är också intressant för de företag och organisationer som vill få ut mer än en transaktion av sin administrativa kommunikation. Genom att formge innehållet till att även inkludera element som öppnar upp för en relation mellan mottagare och avsändare, kan vi förbättra attityden hos mottagaren. I rapporten kallar vi denna version av kommunikationen för challenger.

Ytterligare en aspekt av studien är det faktum att vi som mottagare inte alltid vet varför vi föredrar en viss metod eller kanal. Vi tror till exempel att snabbhet och enkelhet är viktigast för oss när det kommer till administrativ kommunikation, men i själva verket är det inte alltid avgörande.

Visserligen har vi mindre tålamod med kommunikationen i digitala kanaler, men värt att tänka på är att konsumenterna värdesätter att de kan spara materialet. Ju känsligare informationen är, desto viktigare är det att kunna spara det. Känsligare information vill vi också ha i print eller möjligtvis i en digital brevlåda.

Ladda hem hela rapporten här

7 insikter från Behind the Mind 2

1. Print får mest uppmärksamhet
Kanalen är lätt att läsa och man fångar upp detaljer om betalning. Motsatsen är här e-post i mobiltelefonen som lider av hög kognitiv stress.

2. Vi agerar på print
Kanalen visar höga värden i motivation och känslomässigt engagemang. En kombination som är nyckeln till att agera på kommunikationen.

3. Digital brevlåda visar potential
Detta är en digital kanal där det är lätt att ta in information utan kognitiv stress. Den har också bra värden i känslomässigt engagemang.

4. E-post via mobilen stressar
Känslig information via e-post i mobiltelefonen leder till en relativt hög kognitiv stress. Detta är problematiskt om ditt budskap innehåller mycket information, eftersom stressen gör det svårare för mottagaren att bearbeta och förstå texten. Mottagaren riskerar därför att missa delar av informationen.

5. Grupperna skiljer sig åt
Print visar genomgående bäst resultat, oberoende av ålder och kön. För de andra kanalerna skiljer sig preferenserna till viss del mellan kön och ålder.

6. Kreativitet väcker känslor
Genom att addera relationsbyggande element i kommunikationen blir mottagarna mer motiverade och det känslomässiga engagemanget ökar.

7. Kanalvalet beror på känsligheten
Det är också en stor skillnad mellan vad mottagarna säger är viktigt och vad som faktiskt får dem att välja en viss kanal.