Tillsammans blir effekten större än för fysisk och digital reklam var för sig. Dessa resultat är generella, det vill säga de gäller även för de yngsta. De olika medietyperna stöder alltså varandra.
Den bästa effekten uppnås genom att välja fysisk reklam först och följa upp med digitala kanaler.

Människor kan lättare fokusera på fysisk reklam. Där kan man kommunicera längre och mer detaljerade budskap. Fysisk reklam gör det möjligt att lyfta fram delar i en annons och den väcker också mer positiva känslor, vilket gör att man kan starta med fysisk reklam för att skapa positiv uppmärksamhet och sedan bygga vidare på detta i digitala kanaler.
Att göra tvärtom, gå i digitala kanaler först, ger inte samma effekt.

”Digital reklam som kommer efter fysisk reklam förstärker effekten i varumärkeskommunikationen.”

Digital reklam skapar mer kognitiv stress, vilket betyder att mottagaren blir överbelastad och missar att uppmärksamma relevanta delar av reklamen. Detta leder också till svagare känslomässig koppling till varumärket.

När det handlar om att stärka varumärkespositioneringen och bygga positiva känslor för varumärket så är digital reklam viktig tillsammans med fysisk reklam. Digital reklam som kommer efter fysisk reklam förstärker effekten i varumärkeskommunikationen.