Rekordjul. Vi har hört det förr men det händer varje år. I år uppskattar svenskarna att de kommer att handla julklappar för cirka 20 miljarder kronor.

6,4 miljarder av dessa är via e-handel. E-handeln ökade med 15 procent redan under tredje kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.

– Vi har haft julvolymer redan under sommarmånaderna, vilket är ett tecken på var de verkliga julvolymerna kan hamna, säger PostNord Sveriges detaljhandelsanalytiker Carin Blom.

Siffrorna ovan kommer från E-barometern Q3 2017, ett samarbete mellan PostNord HUI Research och Svensk Digital Handel.

Läs mer: Är du redo för julen? Ladda hem E-barometern Q3 2017 här.

Inför julen förra året analyserade Teknikmagasinet sin målgrupp, kombinerade kanaler och såg ”en tydlig ökning på nästan alla parametrar”.

– Vår e-handel växte explosionsartat under Black Friday samt överträffade våra försäljningsmål under julhandeln, säger Mikael Karlsson, marknadschef på Teknikmagasinet.

Så hur gick detta till? Och hur ska du som marknadsförare tänka inför julen 2017?

Tillsammans med med PostNord tittade Teknikmagasinet närmare på vilken målgrupp deras ODR-katalog egentligen nådde. Den gick då ut till 2,5 miljoner hushåll i Sverige.

Det visade sig att många mottagare bodde i områden med orimligt avstånd till Teknikmagasinets butiker. I och med att utskicken främst marknadsförde butikerna hade ett stort antal mottagare bearbetats förgäves.

”Allt Teknikmagasinet egentligen behövde göra var att vrida budskapet mot det avgränsade segmentet”

Men, många inom dessa områden var exceptionella nätshoppare. Något PostNords analytiker visste av erfarenhet. Allt Teknikmagasinet egentligen behövde göra var att vrida budskapet mot det avgränsade segmentet. Både fysiskt och digitalt.

Nytt nummer av DM-magasinet ute nu. Prenumerera eller läs här.
I en separat kampanj uppmanades 310  000 hushåll inom det nya segmentet att handla på Teknikmagasinet.se i stället för att besöka en butik.

Teknikmagasinet och PostNord valde även att satsa på två utskickstillfällen med tillhörande Facebook-kampanjer.

Det första strax innan Black Friday och det andra samtidigt som det ordinarie ODR-utskicket strax före jul. I det ordinarie kapades samtidigt antalet mottagare från 2,5 miljoner till 1,9 miljoner.

– Genom att segmentera bort delar av utskicket geografiskt, där vi inte hade en självklar del av vår kundstock, blev vi betydligt mer kostnadseffektiva, säger Mikael Karlsson.

Alltså. Till Black Friday gick ett ODR ut till nätshopparna med uppmaningen att gå in i Teknikmagasinets webbshop.
Inför julen gick foldern ut till 1,9 miljoner mottagare med uppmaningen att komma in i butik – samtidigt som de 310 000 nätshopparna återigen fick sitt eget DR.

”Man jobbar brett men fortfarande med relevant och riktad marknadsföring där fysisk och digital reklam stödjer varandra”

Parallellt kördes en kampanj på Facebook mot exakt samma postnummer, med samma produkter.

Resultatet var som sagt – trots att mottagarna totalt sett var färre än tidigare – över förväntan.

– Olika budskap når olika kunder i olika kanaler. Det här har vi stor kunskap om på PostNord. Vi vet vilka som är mest benägna att öppna och agera på ett digitalt DR-utskick och vilka som uppskattar ett fysiskt, säger Lina Forsström, CRM-chef på PostNord.

– Vi vet också att en kombination av digitala och fysiska kanaler ofta ger högre effekt.

Text: Peter Johansson Foto: Samuel Uneus


E-barometern Q3 2017 i korthet:

E-handeln ökade med 15 procent under tredje kvartalet 2017.

Prognosen för helåret 2017 är en tillväxt om 17 procent, vilket skulle betyda att e-handeln i Sverige skulle omsätta knappt 68 miljarder kronor.

63 procent av e-handelsföretagen tror att deras omsättning under julhandeln kommer att öka i år.

Böcker, kläder och leksaker är de vanligaste julklapparna att e-handla.

46 procent av svenskarna tror att de kommer att handla julklappar på nätet i år.