• Testa dig själv

    5 frågor för att se om du är en CRM-kalenderbitare.

  • Prognosen för antalet uppkopplade enheter år 2020 är:

  • Högpresterande marknadsavdelningar är bättre på att individanpassa än lågpresterande. Men hur mycket bättre?

  • Hur många B2B-inköpare kan tänka sig att byta varumärke om återförsäljaren inte personaliserar kommunikationen till dem.

  • Hur många sidor tittar en genomsnittlig besökare på B2B-hemsidor på innan hen surfar därifrån?

  • När en chef plockar upp mobilen är det oftast (51 procent av gångerna) för att:

  • /5 rätt.

Källa: The New Normal – Surviving Artificial Intelligence, av Mathew Sweezey