Programmatic, pre-roll, native, marketing automation…marknadsförare i dag har många metoder och kanaler att välja på för att kommunicera med sina målgrupper.
Vilka som är dagsländor och vilka som lyckas säkra en plats i mottagarnas hjärtan och vardagsrutiner återstår att se.

Men en sak är säker: Det finns en kanal där svenskarna tycker det är både enklast och roligast att bli nådda, och det är postlådan.
Och att ta hand om posten är en lika etablerad del av vardagen som att borsta tänderna. Fast roligare.

”35 procent, tycker att det är lättast att få deras uppmärksamhet genom reklam i postlådan”

Hur vet vi det? PostNord har låtit Kantar Sifo undersöka svenskarnas attityder till direktreklam. Resultatet är DR-monitorn 2018, som visar att postlådan försvarar sin position som uppskattad kommunikationskanal i en tid när de digitala kanalerna blir allt fler.

Ladda hem hela DR-monitorn 2018 här

Praktiskt taget alla svenskar tömmer sin postlåda varje vardag. Och hälften av all direktreklam når två eller fler personer. Närmare fyra av tio, 35 procent, tycker att det är lättast att få deras uppmärksamhet genom reklam i postlådan.
Motsvarande siffror för sms och appar är 10 respektive 7 procent. Och då bär vi ändå med oss mobilen överallt.

Över hälften av svenskarna tar del av den direktreklam de får när de sorterar posten. Och närmare var femte, 16 procent, sätter av särskild tid för att i lugn och ro gå igenom sin DR.

”De tar med erbjudanden när de handlar, även digitala. Direktreklam driver alltså både till on- och offlineköp”

Hur direktreklamen hanteras spelar stor roll för hur den konsumeras, förklarar Peter Callius, affärsområdeschef för Media på Kantar Sifo:

– Vi kan se att de som avsätter särskild tid för att gå igenom reklamen är mer positiva till den och sparar den längre tid. De har en mycket stark preferens för att få olika typer av erbjudanden just i postlådan. De tar med erbjudanden när de handlar, även digitala. Direktreklam driver alltså både till on- och offlineköp.

”Ingen sitter med alla trumf på hand”

De som har en uttalat positiv attityd till direktreklam – både adresserad och oadresserad – uppvisar ofta särskilda egenskaper, vilket har bäring på hur reklamen bör utformas, tillägger han:

– En reklampositiv attityd har en koppling till värderingar som njutningssökande, materialism, självuttryck och image, men även trygghet. DR, med ett uttryck som harmonierar med sådana värderingar, har bättre förutsättningar att nå önskad effekt.

Postlådan hamnar även i topp som den kanal där svenskarna tycker det är roligast att få reklam. Detta kan jämföras med mobilen och sociala medier där bara 2 respektive 4 procent tycker det är roligt att få reklam.

Ditt budskap – och du som avsändare – uppfattas med andra ord väldigt olika beroende på vilken kanal du väljer att synas i. Att låta mottagaren själv få välja när, var och hur de vill ta del av ditt budskap kan vara helt avgörande för vilken effekt det får.

”Det verkar som om konsumenterna har rest sina mentala brandväggar mot reklam”

Budskap som uppfattas som störande och påträngande löper större risk att sorteras bort – och i värsta fall skada avsändarens varumärke – jämfört med kommunikation som sker på mottagarens villkor.
DR-monitorn 2018 visar att reklam i så kallade lean forward-medier som direktreklam och annonser i tidningar och butik generellt uppskattas mer än reklam i lean backward-medier.

– Intressant att notera är att även om de digitala medierna ofta har förutsättningar att individanpassa reklamen verkar det som om konsumenterna har rest sina mentala brandväggar mot reklam i dessa. Förutsättningarna att nå in är med andra ord sämre, säger Peter Callius.

”48 procent anser att den främsta fördelen med direktreklam är att själv få välja när och vad man läser”

I en era som präglas av brist på tid och reklamundvikande är det en fördel att synas i kanaler som mottagarna aktivt väljer att ta del av när de vill och sätter av tid för det. Att själv få välja när och vad man läser rankas av varannan svensk, 48 procent, som den främsta fördelen med direktreklam.

Vill du beröra eller störa? Se till att du väljer rätt kanal för att möta din målgrupp.

Text: Jonas Rehnberg Foto: Samuel Unéus