Bra kommunikation börjar inte med ett attraktivt erbjudande eller lysande copy. Den börjar mycket tidigare.

Den perfekta kampanjen

Det kan låta som en självklarhet, men det är lätt att glömma bort i praktiken: en kampanj har svårt att nå resultat om den inte har ett tydligt definierat syfte. Det behöver inte vara mer avancerat än att man vill öka kännedomen om varumärket eller nå nya kundgrupper. Men det gäller att skilja på ändamål och medel – och särskilt att avhandla dem i just den ordningen.

Läs artikel 1/3