Samtliga 200 intervjuer gjordes i en hemliknande miljö. Testet tog cirka 55 minuter per person. Alla deltagare testades med hjälp av eyetracking och hjärnskanning. Dessutom fick de genomgå en traditionell intervju och svara på frågor online.

I Sverige deltog IKEA, Panduro Hobby, ICA och Lindex med fysisk och digital reklam ur samma kampanj.

För att säkert kunna testa de olika reklamenheterna i olika ordning placerades deltagarna slumpmässigt i två grupper. Båda grupperna fick se all reklam, men fick ta del av den i olika ordning. Fysisk reklam eller digital reklam först.