Mary Meeker’s 2016 Internet Trends Report säger att vi delar mer än 3 miljarder bilder på Facebook, FB Messenger, Instagram, Snapchat och WhatsApp varje dag.

Genom att analysera datan i bilder – inte bara logotyper och ansikten utan också aktiviteter och föremål – kan företag skapa sig en
bild av hur och när deras produkter används (eller kategori produkter).

”De kan dessutom upptäcka hur produkterna används på nya sätt”, säger Ben Cockerell, chef för global marknadsföring på Crimson Hexagon, till Direct marketing news.