På uppdrag av Royal Mail har han (tillsammans med sin kollega Les Binet) använt sig av IPA:s (Institute of Practitioners in Advertising) enorma databas med information om kreativa kampanjer, för att ta reda på vilken skillnad DR gör på resultatet.

De analyserade 400 kampanjer genomförda de senaste 14 åren av stora brittiska varumärken – allt från banker som Barclays till flygbolag som Virgin – för att se vilka strategier som användes och vilka effekter de gav. I knappt en fjärdedel av fallen hade avsändaren haft med DR som en av kanalerna, och resultaten var tydliga: oavsett bransch var de kampanjerna betydligt mer effektiva när det gällde att öka försäljningen på kort sikt.
– Alla case som vi tittade på i studien hade varumärkesbyggande inslag, men det vi såg var att de som använde sig av DR var betydligt mer effektiva när det gällde att omvandla varumärkeskännedom till ökad försäljning, säger Peter Field.

Tre gånger så hög ROI

I genomsnitt ökade direktreklam en kampanjs försäljning med cirka 30 procent, och även om det är höga siffror är det inget som förvånar Peter Field.
– DR är som gjort för att generera respons, där är det som allra effektivast. Det som däremot blev studiens stora överraskning var DR:s inverkan på kampanjernas långsiktiga effekter. De case som använde sig av direktreklam inte bara sålde mer utan fick dessutom ut betydligt bättre resultat även på lång sikt, med bland annat tre gånger så hög ROI.