Tidigare har diskussionen handlat om vilka skärmar, antal skärmar eller kanske om potentiella nya typer av skärmar. Sedan något år har dock samtalet svängt till att handla om att begränsa skärmarna.

Under hösten 2018 fullkomligt exploderade Googlesökningarna på ordet ”skärmtid” i Sverige. Något som också syns i den kommande rapporten Nordic Advertising Compass 2019, genomförd av PostNord och Ungdomsbarometern i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

I undersökningen svarar nästan alla respondenter att de vill minska all sin skärmtid. Klart tydligast är dock trenden med mobiltelefonen. Där uppger hela 77 procent av alla unga (15–29 år) att de skulle vilja tillbringa mindre tid framför mobilskärmen under sin fritid. Bland vuxna (30–75 år) är siffran 55 procent.

Påverkar det genomslaget?

Sara Fröhling Lind är Projektledare och Expert Konsumtion & Livsstil på Ungdomsbarometern:

– Det återstår att se hur de nya attityderna till skärmtid påverkar reklamen, men om de slår igenom i beteende minskar troligtvis också genomslaget i till exempel sociala medier. Mobilen och sociala medier är sedan tidigare kanaler där man säger sig störas mer av reklam, så det blir intressant att se hur minskad skärmtid i mobilen också påverkar attityden till reklamen man möter i den.

LADDA HEM NORDIC ADVERTISING COMPASS 2019 HÄR.

Studien visar att de tillbakalutade medierna, de som inte avbryter upplevelsen (till exempel tidningsannonser, utomhusreklam och fysisk DR), är mer uppskattade. De låter inte bara mottagaren välja själv hur och när den vill ta del av reklamen, dess längre liggtid gör att du som avsändare inte behöver vara lika exakt i din tajming.

Sociala medier kan ge sämre effekt

Henrik Kihlberg är affärsutvecklare på PostNord:

– De flesta konsumenter är i någon form negativa till reklam och uppfattar ofta att den kanal de befinner sig i är där de uppmärksammar reklam mest. Om vi ser tv och sociala medier som starka i dag, kommer dessa tappa i relevans om utvecklingen i denna rapport står sig, säger han och fortsätter:

– Men det finns möjligheter att förflytta kunder till olika kanaler genom att kombinera dem. Flera uppskattade kampanjer har gjorts med till exempel brevlådan och sociala medier i kombination. Brevlådan är en kanal som många, speciellt unga, uppfattar som positiv men inte får så mycket i. E-post är en annan kanal som man uppmärksammar i ganska stor utsträckning och där man gillar reklam från kända avsändare. Men här krävs opt-in förstås.

I Nordic Advertising Compass 2019 har fokus annars legat på vilka kanaler som leder till vilket beteende – och vilka kanaler som kompletterar varandra bäst.

– Brevlådan är fortfarande stark. Den driver framförallt folk till fysiska butiker. Men 40 procent uppger också att de besökt en hemsida efter att de fått fysisk direktreklam. Den tydliga analoga kopplingen är dock intressant och tyder på att retaildöden kanske är överdriven, säger Sara Fröhling Lind.

Text: Robert Långström