Sedan starten av 2014 så har PostNord, med hjälp av TNS Sifo, följt utvecklingen inom e-handeln i Sverige och i Norden. Nu släpps E-handel i Norden för andra kvartalet 2015.

dmsajt_ehandelrapportE-handeln ökar snabbt i Norden, visar rapporten. Vi e-handlade för 40,5 miljarder kronor andra kvartalet. Jämfört med motsvarande period förra året så är det en ökning med 23 procent.

Så då är frågan förstås: hur når man fram till alla dessa köpare?

Den nya rapporten visar att e-post den mest effektiva kanalen, enligt köparna själva. Vill du locka en besökare till en webbutik så är den vägen populärast i alla de nordiska länderna.

Om företag har ett erbjudanden i deras webbutik så tycker 45% av svenskarna att e-post är bästa kanalen för att nå dem med den information. I Norge, där det e-handlas mest, är siffran 50%.

E-handeln i Norden visar också att fysisk information i brevlådan har genomslagskraft, särskilt i Sverige och Finland. I Sverige tycker 19% att brevlådan är bästa sättet att nå dem för webberbjudanden. I Finland tycker 28% att brevlådan är nummer ett.

Siffrorna understryker vikten av en omnikanalstrategi. Att kombinera ett digitalt erbjudande med fysiska utskick kan vara ett succérecept. En ny neuroundersökning i USA visar att fysiskt konverterar bättre.

Ladda ned hela rapporten E-handel i Norden här.