Procent, inte pengar

Alla konsumeter vill få en bra deal men hur du kommunicerar ditt erbjudande spelar roll. Retention Sciences undersökning visar att 38% av kunderna hellre öppnar ditt nyhetsbrev om erbjudandet är en procentrabatt än en summa. Exempelvis 25 procents rabatt istället för 100 kronors rabatt. Procentrabatter konverterar också bättre.

Ställ rätt frågor i ditt nyhetsbrev

Det gamla greppet med att använda tre punkter för att göra människor mer intresserade? Det funkar Punkter i ämnesraden kan öka öppningsgraden med 9 procent. Och vet du vad som funkar ännu bättre? Just det, frågetecken.  En bra fråga ökar öppningsgraden med rejäla 44 procent. Retention Science rekommenderar frågor i stil med: ”Är du klar med din julklappshandling?” och ”Glömde du din frus födelsedag?”

Skriv kort, bli läst

Sex till tio ord i ämnesraden på ditt nyhetsbrev är optimalt. Då kan du hoppas på att 21 procent öppnar ditt mejl. Fler än så och öppningsgraden faller till 14 procent. Då många kollar sina mejl på mobilen så är det viktigt att komma till saken snabbt. Men inte för snabbt. Ämnesrader med bara upp till fem ord öppnas av 16 procent.

Håll koll på klockan – och kalendern

Det är inte bara tid på dygnet som är intressant för dig som vill konvertera utan också tid på året. Oktober och November är klickvänliga månader, samtidigt som december är svår, antagligen beroende på den höga konkurrensen vid den tiden på året. Vill du konvertera så är juli en bra månad. Konverteringarna är 21 procent högre i juli i jämförelse med en snittmånad. Det finns också månader då det är större risk att du förlorar läsare. I augusti är unsubscribegraden på nyhetsbrev 28 procent, mot bara 4 respektive 5 procent i november och december. Bästa rådet för att inte tappa prenumeranter? Var inte så aggressiv. Två mejl i veckan räcker.