Promenera längs valfri gata i Sverige och knacka på alla hem längs vägen. Bakom var tredje dörr kommer någon att vifta på en svans. Vi älskar sällskapsdjur i Sverige.

– Över 90 procent av Sveriges djurägare väljer att köpa sitt foder i fysiska butiker, så potentialen är med andra ord enorm, berättar Carl Dohrmann, VetZoos marknadschef.

E-handelsbutiken VetZoo öppnade 2013 och har sedan dess haft en kraftig tillväxt. Efter några år i branschen ville företaget hitta ett kostnadseffektivt komplement till deras marknadsföring online.
Det gällde att hitta rätt målgrupp utanför nätet och få fram att det är snabbt, smidigt och enkelt att beställa foder hos VetZoo.

”Detta var oerhört värdefullt för oss, för att både nå vår målgrupp och se vad som attraherar dem”

PostNord fick i uppdrag att göra en marknadsanalys:

– Tack vare deras avancerade analysverktyg och kreativa metoder, där de bland annat matchade sökandet med Jordbruksverkets register över hundägare, fann de vår exakta målgrupp. Vi hittade 100 procent rätt, säger Carl Dohrmann.

Lär av andra: 30 svenska case inom marknadsföring – från Telia till Burger King. 

Analysen gjordes i två utvalda testområden, där VetZoo redan var starka, men ville hitta ytterligare hundägare. Efter analysen gjordes en riktad kampanj mot dessa personer, med två olika utskick av adresserad direktreklam, inklusive ett produktprov.

”Den gav en positiv ROI och flera nya återkommande kunder”

– Även här hade vi stor hjälp av PostNord, som kunde hantera komplexiteten med flera olika utskick och därtill en produkt. Detta var oerhört värdefullt för oss, för att både nå vår målgrupp och se vad som attraherar dem.

Skillnaden mellan utskicken var att de hade två olika budskap. Det ena fokuserade på VetZoo:s tre huvudbudskap: snabb, smidig och enkel leverans.
Det andra hade mer djupgående information om VetZoo, bland annat att de erbjuder veterinärfoder.

– Kampanjen gick väldigt bra. Den gav en positiv ROI och flera nya återkommande kunder. Dessutom har responsen på de olika budskapen vi tryckte på gett oss värdefull information inför kommande kampanjer.

Just nu diskuteras DR nummer två.

– Kampanjen har bekräftat vilken effekt direktmarknadsföring har när den görs på rätt sätt, säger Carl Dohrmann.

Marcus Månsson är DM-specialist på PostNord och har där haft ansvaret för kampanjen:

– Jag tycker att detta är ett bra exempel på hur man kan kombinera en målgruppsanalys med ett kreativt fysiskt utskick för att på ett effektivt vis leda kunden in på hemsidan.

Text: Eva-Lotta Sigurdh Foto: Henry Lundholm