Att tacosen handlas på en torsdag inför myset på fredagen, eller att nya kläder handlas inför skolstart, är inte raketforskning. Men det går att göra mer än så för att analysera kunder och hjälpa företag med rätt kampanj vid rätt tillfälle och för rätt målgrupp – och kunna höja effekten.

På PostNord har man jobbat länge med att analysera olika företags kunder och där använder man ett analysverktyg som gör att företag kan hitta nya och rätt kunder. Ju mer information ett företag kan ge om sina kunder desto mer djuplodad analys kan PostNords analytiker göra.

”Vi kan få en korrelation mellan beteende, kampanjer och hur kunden ser ut”

– Om vi får företagets kunddata och inköpsdata så kommer vi så nära ett företags kunder att vi kan göra en relevant analys, säger Mette Dreier, chef på Data & Insight Communication Services på PostNord.

Det PostNord bland annat kan titta på i sina analyser är var ett företags kunder bor i för område och vilken köpförmåga de har – men de också göra en analys utifrån intressen, vad som är ett typiskt beteende, hur man använder media, vad man gör på fritiden och vad man läser för tidningar.

– Utifrån all den här informationen kan vi tydligt se till exempel vid vilken tidpunkt vissa kunder handlar och genom det kan vi få en korrelation mellan beteende, kampanjer och hur kunden ser ut, berättar Mette Dreier.

”Genom att titta på kunder i ett särskilt område så går det också att göra en tvillinganalys”

Genom att titta på kunder i ett särskilt område så går det också att göra en tvillinganalys och på så sätt hitta en ny målgrupp med samma profil som ett företags bästa kunder.

– Det man kan se är att de som bor i samma område har ungefär samma köpförmåga och samma livsstil, även om det så klart kan skilja sig åt så går det ändå att dra vissa slutsatser. Vi kan även sälja adresser så att vi kan hjälpa en kund hela resan.

För företag som har många olika typer av kunder kan den här typen av information vara oerhört värdefull:

– En ung person handlar till exempel ofta i början av en månad medan en småbarnsfamilj kanske köper vissa saker vid vissa tillfällen. Har man den typen av information som företag så kan man också nå kunden vid rätt tillfälle och på det viset bli mer relevant. Vi kan ta segmenteringen till nästa steg.

”37 procent av e-handlare och retail-handlare gör ingen segmentering innan en kampanj”

Något PostNord också märkt är att små företag inte gör den här typen av analys. En marknadsundersökning som gjorts av PostNord visar att 37 procent av e-handlare och retail-handlare inte gör någon form av segmentering innan en kampanj.

– Det kan bli för mycket för en företagare att titta på sina kunder, var de bor, när de handlar och så vidare. Vad många inte känner till är att vi också kan hjälpa retail-kunder med att hitta nya kunder i Norden, säger Mette Dreier.