– Det finns inga hemligheter med att lyckas. Vår målgruppsanalys är A och O och där börjar vårt arbete. Vi bygger hela vår kommunikation utifrån detta, säger Jimmy Sander, Kedjeledare på Elon.

Vitarukedjan kommunicerar via tv, ODR och digitala kanaler – och de gör det enligt 360-gradersmodellen där de når konsumenterna i flera kanaler samtidigt.

På riksnivå hjälper PostNord till med distribution och viss analys av målgruppen. På lokal nivå gör PostNord anpassade tillämpningar av ODR för respektive butik, eller för flera butiker samtidigt. Detta görs genom analyser av kunder och målgruppsurval med Conzoom, ett analysverktyg med livsstilsklassificering. I områdesanalysen presenteras tvillingar och potentiella kunder med hjälp av tabeller, grafer, kartor och i text.

Under ett år genomför Elon 12 breda rikstäckande kampanjer. I samband med dessa skickar de ut ODR till 2,8 miljoner hushåll. Den senaste effektmätningen visade att 62 procent hade uppmärksammat ELON:s ODR-utskick.

– Vi har en mycket tydlig bild av hur vår kund ser ut, tack vare målgruppsanalaysen. Och vi märker direkt när DR:et har dumpit ner i folks brevlådor. Om man anpassar budskapet och är vass i erbjudandet får man effekt. Våra handlare jobbar ständigt med våra blad och här är vi vassa. Vi får resultat omedelbart, säger Jimmy Sander.

– Vi vet också att offline driver även till onlinehandel. Det är en klassisk 360 där vi kommunicerar i alla kanaler samtidigt.

 Text: Robert Långström

 

Om Elon

Grundades 1967 och är idag en av Sveriges största vitvarukedjor med 190 butiker fördelade över hela landet. De kommunicerar via tv, ODR och digitala kanaler och genomför 12 rikstäckande kampanjer om året. I samband med dessa skickar de ut ODR till 2,8 miljoner hushåll.