Vad innebär en kundanalys egentligen? Det är lätt att gå vilse bland metodernas och verktygens snårskog. Big data, CRM, förutseende modeller, data mining, churnfrekvens, viewability, internet of things, scoring as a service, Marketo, Hubspot, Eloqua…

Johan Hallin, säljchef på IRI Lentus, rekommenderar därför att börja enkelt. Visst, han talar om det holistiska företaget, där fysiskt och digitalt förbättrar och förstärker varandra. Där insikter om kunden – consumer insight – blir hjärtat i en modern organisation.
Men han menar ännu enklare:

– Hoppa inte på någon superstor avancerad modell. Inga 500-sidiga rapporter med en massa kalkyler. Ta små steg. Går det att koppla samman en enda sak? Ta sökord. Går det att koppla den information ni har i dag? Vad vet ni eller någon annan i organisationen redan?

– Var tydlig med vad du vill lösa. En hypotes bör vara framvagnen i ett sådant här projekt. Det är den viktigaste approachen, säger Johan Hallin.

Lina Forsström, försäljningschef affärsanalys och insikt på PostNord, håller med:

– Sätt hypoteser med utgångspunkt i målen, testa dem och dra lärdom av resultaten. Men stirra dig inte blind på hypoteserna, ibland kan själva analysen leda till helt oanade insikter.

Så vad har du koll på redan idag? Testa dig själv med 10 snabba frågor:

 • 10 frågor: Vad kan du om kundanalys?

  Gör PostNords analysquiz.

 • RFM är en segmenteringsmetod du kan använda för att hitta bra och dåliga kunder. Vad står förkortningen för?

 • Vad kallas den typ av analys där man strävar efter att förutse konsumenternas beteende?

 • Metoden att analysera information för att identifiera mönster och upptäcka samband mellan olika typer av data kallas ofta:

 • Vad innebär ”korganalys”?

 • Inom CRM pratar man ofta om CLV som ett sätt att värdera kundbasen. Vad står förkortningen för?

 • Vad innebär churnanalys?

 • Vad menas med cluster?

 • När man analyserar används ofta flera olika typer av variabler, till exempel demografiska data. Vad innebär det?

 • Vad innebär det att A/B-testa en kampanj?

 • Vad innebär det att göra en tvillinganalys?

 • /10 rätt.